Yeni Raporumuz: Enflasyon Asgari Ücreti Kemirdi!

DİSK-AR Asgari Ücret Raporu:
Enflasyon asgari ücreti kemirdi!
5 Aylık Kayıp 5 Bin Lira!
Asgari Ücret Yılda 4 Kez Belirlenmeli!

  • Asgari ücretlinin gıda enflasyonu yüzde 120-135 arasında
  • 2022’nin ilk beş ayında asgari ücretlinin alım gücü kaybı 5 bin TL’yi aştı
  • Asgari ücrete temmuz ayında zam yapılmazsa 2022 yılında toplam kayıp 20 bin lirayı aşacak
  • Asgari ücretin milli gelire oranı azaldı

DİSK-AR Asgari Ücret Raporuna erişmek için buraya tıklayınız.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2022 dönemine ait Tüketici Fiyat Endeksini (TÜFE) yıllık yüzde 73,5, 2022 yılının ilk beş ayı için yüzde 35,64 olarak açıkladı. Yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 91,6 olarak açıklandı. Ancak bu enflasyon oranları farklı gelir gruplarının gerçeğini yansıtmıyor. DİSK-AR tarafından yapılan hesaplamaya göre asgari ücretlilerin gıda enflasyonu Mayıs 2022’de yüzde 119-135 bandında gerçekleşti.

Enflasyon her ay tırmanırken işçiler, memurlar ve emekliler ise 6 ayda veya yılda bir zam alıyor. Böylece emek gelirleri enflasyonun altında kalıyor. Pahalılığın temel nedeni ücretlerin geç artırılması ve resmi enflasyona endekslenmesidir. Nitekim bunun sonucunda asgari ücret ve diğer ücret gelirleri enflasyonun altında ezildi.

2021 Aralık ayında yüzde 50,5’lik artışla 4.253 TL olarak belirlenen net asgari ücret 2022 yılında enflasyon karşısında hızla eriyor. 2022’nin ilk beş ayı için asgari ücretin toplam alım gücü kaybı 5.007 TL’yi buldu. Öte yandan asgari ücret artırılmazsa ve 4.253 TL olarak uygulanmaya devam edilirse asgari ücretlinin 2022 yılı için kaybı en az 20 bin 726 TL olacak.

Asgari ücret enflasyona karşı korunuyor iddialarına rağmen gerçek böyle değil. Asgari ücretli son beş yıldır resmi enflasyona dahi eziliyor. TÜFE’den daha yüksek seyreden gıda fiyatlarının ise çok daha altında kaldı.

Asgari ücreti sadece enflasyonla karşılaştırmak yanıltıcı olacaktır. Ücret ve emek gelirlerinin artışları resmi enflasyona hapsedilmemeli. Enflasyon alt sınır olmalı. Asgari ücretin kişi başına gayri safi yurt içi hasılaya oranı giderek düşmektedir. Ulusal gelirin artışına, ülkenin ekonomik büyümesine esas katkıyı sağlayan işçiler, memurlar ve emekliler bu büyümeden pay almalıdır.

DİSK-AR tarafından hazırlanan bu araştırma raporunda asgari ücretin enflasyon ve gıda enflasyonu karşısındaki kaybı ele alınmıştır. Raporda asgari ücret, diğer ücret ve maaşlar ile emekli aylıklarına ilişkin değerlendirmeler ve öneriler yer almaktadır. Rapordan özet bulgular şöyle:

  • Yüksek enflasyon asgari ücreti kemirdi!
  • Asgari ücret ve ücretler beş ayda eridi!
  • Asgari ücret beş yıldır enflasyonun altında eziliyor!
  • Asgari ücretlinin milli gelirdeki payı azaldı!

DİSK-AR Asgari Ücret Raporuna erişmek için buraya tıklayınız.