Geniş tanımlı işsiz sayısı 7,5 milyon!

  • Geniş tanımlı işsiz sayısı pandemi öncesine göre 1 milyon 67 bin, son bir ayda 139 bin kişi arttı
  • Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 20,3!
  • Geniş tanımlı işsiz sayısı 7,5 milyonun üzerinde!
  • Geniş ve dar tanımlı işsizlik arasındaki fark 10,2 puan!
  • Geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 27,6!

Rapora erişmek için tıklayınız.

TÜİK’in Eylül 2022 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçları 10 Kasım 2022’de yayımlandı. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 10,1, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı (âtıl işgücü) ise yüzde 20,3 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK’e göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı (mevsim etkisinden arındırılmış) 2022 Eylül ayında bir önceki aya göre 139 bin kişi artarak 3 milyon 482 bin kişi oldu.

DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Eylül 2022’de 7 milyon 515 bin kişi olarak gerçekleşti. TÜİK’e göre Eylül 2019’da yüzde 14,1 olan işsizlik Eylül 2022’de yüzde 10,1 olarak gerçekleşti. Ancak aynı yıllarda geniş tanımlı işsizlik yüzde 19’dan yüzde 20,3’e yükseldi.

TÜİK’e göre de kadın işsizliği tüm işsizlik türlerinde en yüksek kategori olarak görülmeye devam ediyor. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,8 iken kadınlarda yüzde 12,8 olarak gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik (âtıl işgücü) erkeklerde yüzde 16,3, kadınlarda ise yüzde 27,6 olarak hesaplandı. Geniş tanımlı kadın işsizliği ile geniş tanımlı erkek işsizliği arasındaki fark 11,3 puandır.

Eylül 2022 HİA verilerine göre işsizlik türlerinin en yüksek olduğu kategori yüzde 27,6 ile geniş tanımlı kadın işsizliği oldu. İkinci yüksek işsizlik kategorisi ise genç kadınlarda gerçekleşmiştir. Eylül 2022’de genç kadın (15-24) işsizliği 25,4’tür.

Rapora erişmek için kapak görseline tıklayınız.