Prof. Dr. Mesut Gülmez: Asgari Ücret Tespit Komisyonu “Fiilen” Lağvedilmiştir

Prof. Dr. Mesut Gülmez tarafından kaleme alınan ve DİSK-AR Forum’da yer alan asgari ücret makaleler dizisinin dördüncüsü yayımlandı!

2022’nin ikinci yarısının son günlerinde, geçmişte örneği olmayan “hızlandırılmış” bir süreçle ve yılın ilk yarısında olduğu gibi yürürlükteki yazılı hukukun göz ardı edilmesiyle, neredeyse her konuda ve sorunda uygulanan “Talimat Hukuku” gereğince iki güne sıkıştırılan iki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının öncesinde ve sırasında yapılan konuyla ilgili açıklamaların; ilk makalede kurumsal yapısı, görev ve yetkileriyle “Cumhur Hukukuna ‘fiilen’ uyarlandığını” belirttiğim Komisyon’un ve “Asgari Ücret Kurumu”nun, artık “fiilen lağvedildiği” gerçeğini ortaya koyduğu sonucuna vardım.

“Asgari Ücret Makaleler Dizisi 4: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ‘Fiilen’ Lağvedilmiştir” isimli makaleye erişmek için tıklayınız.

Bu makaleler DİSK-AR Forum bölümünde yayımlanmaya başlandı. Daha önce yayımladığımız Asgari Ücret Makaleler Dizisi 1: Asgari Ücretin, ‘Fiilen’ Cumhur Hukukuna Uyarlanması” , “Asgari Ücret Makaleler Dizisi 2: Asgari Ücret Kararının Yetkili Öznesi Kimdir? ‘Aracısı’ Kimdir?” ve “Asgari Ücret Makaleler Dizisi 3: Asgari Ücret Kararı ve Yargısal Denetim Sorunu”başlıklı makaleleri Forum bölümünde geçtiğimiz aylarda yayımladık. Asgari ücret yazı dizisinin yeni makalesi olan “Asgari Ücret Tespit Komisyonu ‘Fiilen’ Lağvedilmiştir” de 11 Kasım 2022’de yayımlandı. Toplam beş makaleden oluşacak dizinin diğer makaleleri de önümüzdeki günlerde Forum bölümümüzde yayımlanacak.

Prof. Dr. Gülmez’in asgari ücret makaleler dizisinin başlıkları şöyledir:

1- Asgari Ücret Makaleler Dizisi: 1: Asgari Ücretin, “Fiilen” Cumhur Hukukuna Uyarlanması

2- Asgari Ücret Kararının Yetkili Öznesi Kimdir, “Aracısı” Kimdir?

3- Asgari Ücret Kararı ve Yargısal Denetim Sorunu

4- Asgari Ücret Tespit Komisyonu “Fiilen” Lağvedilmiştir

4 a- Sürecin Haziran Toplantıları Öncesindeki Uzun Erken Evresi

4 b- Ara Artış Sürecinin İlk Adımı ve Haziran Toplantıları

4 c- Haziran Toplantıları Sonrası ve Kararın Cumhurbaşkanı’nca Açıklanması

5- Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmelerinde Asgari Ücret ve Türkiye

Prof. Dr. Gülmez’in makalelerine DİSK-AR Forum bölümünde ulaşabilirsiniz.