Prof. Dr. Mesut Gülmez’in Asgari Ücret Tespit Komisyonu “Fiilen” Lağvedilmiştir: Ara Artış Sürecinin İlk Adımı ve Haziran Toplantıları makalesi

Prof. Dr. Mesut Gülmez tarafından kaleme alınan ve DİSK-AR Forum’da yer alan asgari ücret makaleler dizisinin dördüncüsünün ikinci kısmı yayımlandı!

“2022 yılının ikinci yarısında uygulanacak asgari ücret tutarının belirlenmesinde izlenen “fiili” süreç, yasa uyarınca olması gerektiği gibi, ÇSGB Bakanlığı’nın “resmen” toplantı çağrısında bulunmasıyla başlamadı! İlk adım, daha önce tanık olunmayan bir yola başvurularak atıldı: 

Cumhurbaşkanı, 16 Haziran Perşembe günü Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ı, isteği üzerine AKP Genel Merkezi’nde kabul etti.

Resmî süreç ise, izleyen sayfalardaki açıklamalarda görüleceği gibi, ancak Haziran’ın sondan üçüncü günü yapılan toplantı çağrısıyla başladı.”

“Asgari Ücret Makaleler Dizisi 4-b: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ‘Fiilen’ Lağvedilmiştir:Ara Artış Sürecinin İlk Adımı ve Haziran Toplantıları isimli makaleye erişmek için tıklayınız.

Bu makaleler DİSK-AR Forum bölümünde yayımlanmaya başlandı. Daha önce yayımladığımız Asgari Ücret Makaleler Dizisi 1: Asgari Ücretin, ‘Fiilen’ Cumhur Hukukuna Uyarlanması” , “Asgari Ücret Makaleler Dizisi 2: Asgari Ücret Kararının Yetkili Öznesi Kimdir? ‘Aracısı’ Kimdir?” ve “Asgari Ücret Makaleler Dizisi 3: Asgari Ücret Kararı ve Yargısal Denetim Sorunu”başlıklı makaleleri Forum bölümünde geçtiğimiz aylarda yayımladık. Asgari ücret yazı dizisinin ilk makalesi olan “Asgari Ücret Tespit Komisyonu ‘Fiilen’ Lağvedilmiştir de 11 Kasım 2022’de yayımlandı.  Bu dizinin ikinci kısmı olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu “Fiilen” Lağvedilmiştir:Ara Artış Sürecinin İlk Adımı  ve Haziran Toplantıları adlı makale 23 Kasım 2022’de yayımlandı. 

Toplam beş makaleden oluşacak dizinin diğer makaleleri de önümüzdeki günlerde Forum bölümümüzde yayımlanacak.

Prof. Dr. Gülmez’in asgari ücret makaleler dizisinin başlıkları şöyledir:

1- Asgari Ücret Makaleler Dizisi: 1: Asgari Ücretin, “Fiilen” Cumhur Hukukuna Uyarlanması

2- Asgari Ücret Kararının Yetkili Öznesi Kimdir, “Aracısı” Kimdir?

3- Asgari Ücret Kararı ve Yargısal Denetim Sorunu

4- Asgari Ücret Tespit Komisyonu “Fiilen” Lağvedilmiştir

4 a- Sürecin Haziran Toplantıları Öncesindeki Uzun Erken Evresi

4 b- Ara Artış Sürecinin İlk Adımı ve Haziran Toplantıları

4 c- Haziran Toplantıları Sonrası ve Kararın Cumhurbaşkanı’nca Açıklanması

5- Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmelerinde Asgari Ücret ve Türkiye

Prof. Dr. Gülmez’in makalelerine DİSK-AR Forum bölümünde ulaşabilirsiniz.