Prof. Dr. Mesut Gülmez’in “Aramızda Mutabık Kaldık, Öyle Değil mi?: Asgari Ücret Aralık 2022 Sürecinin Üçüncü Toplantı Öncesindeki Evresi” isimli makalesi yayımladı

Prof. Dr. Mesut Gülmez tarafından kaleme alınan ve DİSK-AR Forum’da yer alan asgari ücret makaleler dizisinin beşincisi yayımlandı!

Makalenin bu ilk bölümü, 30 Kasım 2022’de Külliye’de başlayan sürecin, Komisyon’un 7 ve 14 Aralık tarihlerinde yaptığı ilk iki toplantısına ilişkin kesitine ayrıldı.

2021 ve 2022’nin Aralık ayları arasında tanıklık edilen üç asgari ücret saptama süreci, bir öncekini aratan hukuksuzluklarla sürdü ve noktalandı.

Komisyon’un kesin ve son kararı alma yetkisini Cumhurbaşkanı’na kendi iradesiyle devrettiği Aralık 2021 sürecinde, yürürlükteki “biçimsel” hukuk, fiilen Cumhur / Talimat Hukuku’na uyarlanmıştı

Haziran-Temmuz 2022’de, süreç “Komisyon’un ‘fiilen’ lağvedilmesi” olgusuyla sonlandırılmıştı…

Aralık 2022 sürecindeki hukuksuzluklar ise, öncekileri de arattı! “Fiili uyarlama” ve “fiili lağvedilme” süreçleri, “fiilen Komisyon, benim!” olgusuyla noktalandı.

“Asgari Ücret Makaleler Dizisi 5/a: Aramızda Mutabık Kaldık, Öyle Değil mi?”isimli makaleye erişmek için tıklayınız.

Bilindiği gibi Asgari Ücret Makaleler Dizisi, DİSK-AR Forum bölümünde yayımlanmaya başlanmıştı. Prof. Dr. Mesut Gülmez tarafından kaleme alınan makaleler dizisinin beşincisinin ilk bölümü 6 Ocak 2023 tarihinde yayımlandı.

Toplam altı makaleden oluşacak dizinin diğer makaleleri de önümüzdeki günlerde Forum bölümümüzde yayımlanacak.

Prof. Dr. Gülmez’in asgari ücret makaleler dizisinin başlıkları şöyledir:

1- Asgari Ücret Makaleler Dizisi: 1: Asgari Ücretin, “Fiilen” Cumhur Hukukuna Uyarlanması

2- Asgari Ücret Kararının Yetkili Öznesi Kimdir, “Aracısı” Kimdir?

3- Asgari Ücret Kararı ve Yargısal Denetim Sorunu

4- Asgari Ücret Tespit Komisyonu “Fiilen” Lağvedilmiştir

4/a- Sürecin Haziran Toplantıları Öncesindeki Uzun Erken Evresi

4/b- Ara Artış Sürecinin İlk Adımı ve Haziran Toplantıları

4/c- Haziran Toplantıları Sonrası ve Kararın Cumhurbaşkanı’nca Açıklanması

4/d- Türk-İş Komisyon Üyelerine ve TİSK Başkanına Bireysel ve Ortak Mektuplar

5/a- “Aramızda Mutabık Kaldık, Öyle Değil mi”-Asgari Ücret Aralık 2022 Sürecinin Üçüncü Toplantı Öncesindeki Evresi

6- Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmelerinde Asgari Ücret ve Türkiye

Prof. Dr. Gülmez’in makalelerine DİSK-AR Forum bölümünde ulaşabilirsiniz.