TÜİK saklamaya devam ediyor! Halkın enflasyonu bu değil!

  • TÜİK, yargı kararını yok sayarak madde sepetini yine açıklamadı!
  • TÜİK’i madde fiyat listesini açıklamaya ve gelir gruplarına göre enflasyon hesaplaması yapmaya çağırıyoruz.
  • Resmi enflasyon halkın hissettiği enflasyon değil!
  • TÜİK tarafından açıklanan ortalama resmi enflasyon gelir gruplarının alım gücünü yansıtmıyor.
  • DİSK-AR tarafından yapılan hesaplamaya göre emeklilerin ve dar gelirlilerin gıda enflasyonu yüzde 70-80 aralığında seyrediyor.
  • 2003:100 bazlı TÜFE Endeksi 1.300’e gıda fiyatları endeksi 1.921’e yükseldi.

 

2023 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 3 Mayıs 2023’te TÜİK tarafından yayımlandı. TÜİK çeşitli ürünlerin fiyatlarının dönemsel ve karşılaştırmalı olarak görülebildiği madde sepeti ve ortalama madde fiyatları listesini  yargı kararına rağmen yayımlamadı. Böylece resmi enflasyon verileri daha da şaibeli hale geldi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptığı açıklamada TÜİK’in madde sepeti listesini açıklamamasını protesto etti. TÜİK’i madde fiyat listesini açıklamaya ve gelir gruplarına göre enflasyon hesaplaması yapmaya çağırıyoruz.

TÜİK verilerine göre TÜFE’deki (2003=100) değişim 2023 Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,21, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 67,20 ve bir önceki ayın aynı ayına göre yüzde 43,68 olarak gerçekleşti.

Ancak TÜİK tarafından yayımlanan resmi ortalama enflasyon oranları farklı gelir gruplarının gerçeğini yansıtmıyor. Resmi ortalama enflasyon oranları düşük gelirlilerin, emekçilerin günlük yaşamda karşılaştığı ve hissettiği oranlar değildir.  Bu nedenle DİSK-AR olarak TÜİK’in ham verilerinden yararlanarak emeklilerin, dar gelirlilerin, düşük gelirlilerin hissettiği gıda enflasyonunu yeniden hesaplıyoruz. Yaptığımız hesaplamaya göre gıda enflasyonu ortalama yüzde 53,9 olarak gerçekleşirken emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 68,7 oldu. Üçüncü yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 58,6 olurken, düşük gelirli ikinci yüzde 20’lik grubun gıda enflasyonu yüzde 69,5, en yoksul yüzde 20’lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 79,6 olarak gerçekleşti.

Dördüncü yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 53,4 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 39,7 oldu. Böylece en yoksul gelir grubu yüzde 79,6 oranında gıda enflasyonu hissederken, en yüksek gelir grubu ise yüzde 39,7 oranında gıda enflasyonu hissetmiş oldu. Bu durum enflasyonun gelir gruplarına göre önemli ölçüde farklı hissedildiğini ortaya koyuyor.

AKP enflasyonu artırmaya devam ediyor. Aralık 2002’de yüzde 29,7 olan enflasyon oranı Nisan 2023’te yüzde 43,6 oldu.

TÜFE ve gıda fiyatları endeksi artmaya devam ediyor. 2005 yılında 115 olan TÜFE, 2023’te 1.300’e yükseldi. 2005’te 111,9 olan gıda fiyatları endeksi ise 2023’te 1.921’e yükseldi. Böylece 2005’ten bu yana TÜFE 1185 puan, gıda fiyatları endeksi 1.810 puan arttı. 2005’te yüzde 8,18 olan enflasyon oranı 2023’te yüzde 43,6 oldu. 2005’te yüzde 5,2 olan gıda enflasyonu ise 2023’te yüzde 53,9’a yükseldi.


Öte yandan son yıllarda gıda enflasyonu ile genel enflasyon arasındaki fark açılmaya başladı. Nisan 2023’te 2003:100 bazlı TÜFE endeksi 1.300 olurken, gıda enflasyonu endeksi 1.921 oldu.

Metodolojik not: Dar gelirlilerin ve emeklilerin gıda enflasyonu hesabında, TÜİK’in gelire göre tüketim harcamasının ve temel gelir kaynağının hanehalkı tüketim harcamasının türlerine göre dağılımı (2019) verileri ile ana harcama gruplarına göre TÜFE verileri esas alındı.