Sosyal Koruma Kalkanı yok! Kaynakların yüzde 83’ü İşsizlik Sigortası Fonu’ndan!

Covid-19’la Mücadele Kapsamında Yapılan Nakit Desteğin Yüzde 83’ü İşsizlik Sigortası Fonu’ndan!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın (AÇSHB) 15 Şubat 2021’de yayımladığı Sosyal Koruma Kalkanı verilerine göre Türkiye’de Covid-19 kapsamında Şubat 2021’e kadar yapılan toplam nakit destek 52,7 milyar TL oldu. Ancak bu desteğin 3,2 milyar doları  normalleşme desteği adı altında işverenlere yapıldığı için işçilere ve hanelere yapılan destek 49,5 milyar TL oldu.

6,4 milyon haneye Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 1000 TL nakdi destek yapılırken, 2 milyon aileye “Biz Bize Yeteriz” bağış kampanyasından yine 1000 TL destek sağlandı. Böylece Mart 2020-Şubat 2021 döneminde 8,5 milyon haneye bir defaya mahsus olmak üzere 1000 TL (toplam 8,5 milyar TL) yardım yapıldı. 8,5 milyon aileye 11 ayda sadece 1000 TL ödendi.

Sosyal Koruma Kalkanı adı verilen ödemelerin esasen İşsizlik Sigortası Fonu ödemeleri olduğu anlaşılıyor. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yaklaşık 2,5 milyon işçiye ayda 1.168 TL nakdi ücret desteği (ücretsiz izin ödeneği), 3,8 milyon işçiye kısa çalışma ödeneği ve 995 bin işsize ise işsizlik ödeneği olmak üzere toplamda 7,2 milyon işçiye Covid- 19 salgını ile mücadele kapsamında nakit destek sağlandı. İşsizlik sigortası tarafından 7,2 milyon işçiye sağlanan toplam destek tutarı yaklaşık 41 milyar TL oldu.

Kaynak: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerinden yararlanılarak DİSK-AR tarafından düzenlenmiştir.

Böylece Covid-19 ile mücadele kapsamında Mart 2020 ve Şubat 2021 dönemleri arasında Türkiye’de yapılan toplam 49,5 milyar TL’lik nakit transferin 41 milyar TL’si İşsizlik Sigortası Fonu’ndan, 6,4 milyarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’ndan (bu kaynakların bir bölümü Hazine’den sağlanmaktadır) ve 2 milyar TL’si ise bağış kampanyasından sağlanmıştır.

Sosyal Koruma Kalkanı’nın yüzde 83’ü İşsizlik Sigortası Fonu’ndan, yüzde 4’ü bağış kampanyasından sağlanmıştır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu kaynaklarından harcanan miktar ise 6,4 milyar TL’dir.

İşsizlik Sigortası Fonu kaynakları işçilere aittir. Hazine kaynağı değildir. Bu nedenle Covid-19’a hükümet tarafından aktarılan kaynak sadece 6,4 milyar TL’dir. Kayıt dışı çalışanlara ve yoksullara yapılan ödeme bundan ibarettir.

Kaynak: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerinden yararlanılarak DİSK-AR tarafından düzenlenmiştir.