Emekçinin gıda enflasyonu yüzde 120-140 arasında!

  • Emeklilerin gıda enflasyonu yüzde 119,6, en yoksul ikinci yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 120,9, en yoksul yüzde 20’lik gelir grubunun enflasyonu ise yüzde 138,5 olarak gerçekleşti.
Metodolojik açıklama: Gelir gruplarının ve emeklilerin gıda enflasyonu hesabında, TÜİK’in gelire göre tüketim harcamasının ve temel gelir kaynağının hanehalkı tüketim harcamasının türlerine göre dağılımı (2019) verileri ile ana harcama gruplarına göre TÜFE verileri esas alındı.

TÜİK Haziran 2022 resmi enflasyon oranlarını aylık, 6 aylık ve yıllık olarak açıkladı. TÜFE’de (2003=100) 2022 Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 oranında artış gerçekleşti.

TÜİK’e göre artışın en yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 123,37 ile ulaştırma, yüzde 93,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 81,14 ile ev eşyası oldu. Böylece ulaştırmada üç haneli enflasyon gerçekleşmiş oldu.

TÜİK’e göre Yurt İçi-Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) (2003=100) ise 2022 Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 6,77, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 61,68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 138,31 olarak gerçekleşti.

TÜFE ile Yİ-ÜFE arasındaki makas açılmaya devam ediyor. Yİ-ÜFE yüzde 138,31 iken TÜFE 78,62 olarak hesaplandı. Böylece TÜFE’nin önümüzdeki aylarda da artmaya devam edeceğini söylemek mümkündür.

TÜİK tarafından yayımlanan resmi enflasyon oranları gelir gruplarına göre farklılık göstermektedir. Resmi enflasyon oranları düşük gelirlilerin, emekçilerin günlük yaşamda karşılaştığı ve hissettiği oranlar değildir.  Bu nedenle DİSK-AR olarak TÜİK’in ham verilerinden yararlanarak emeklilerin, dar gelirlilerin, düşük gelirlilerin hissettiği enflasyonu yeniden hesaplıyoruz. Yaptığımız hesaplamaya göre gıda enflasyonu ortalama yüzde 93,93 olarak gerçekleşirken emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 113,5 oldu. Üçüncü yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 102 olurken, düşük gelirli ikinci yüzde 20’lik grubun gıda enflasyonu yüzde 120,9, en yoksul yüzde 20’lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 138,5 olarak gerçekleşti.

Dördüncü yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 92,9 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 91,6 oldu. Böylece en yoksul gelir grubu yüzde 120,9 oranında gıda enflasyonu hissederken, en yüksek gelir grubu ise yüzde 69,1 oranında gıda enflasyonu hissetmiş oldu. Bu durum enflasyonun gelir gruplarına göre önemli ölçüde farklı hissedildiğini ortaya koyuyor.

Öte yandan yüzde 78,6 olan resmi enflasyon oranı AKP dönemi için yeni bir rekor anlamına geliyor. Aralık 2002’de yüzde 29,7’lik bir enflasyon devralan AKP 20 yılda enflasyonu yüzde 78,6’ya taşımış oldu.