Emek Araştırma 2022/1 yayımlandı!

DİSK üyesi Genel-İş’in ulusal ve hakemli yayın organı olan Emek Araştırma’nın 21. sayısı (Haziran 2022/1) yayımlandı.

Editörlüğünü Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir’in yaptığı derginin bu sayısı “Sosyal Hizmetler ve Bakım Emeği” başlığıyla çıktı. Dergide “Etik Bir Sorun Olarak ‘Bakım Açığını’ Kapatmak: Palyatif Bir Çözüm mü, Evrensel Bakım mı?”, “Ücretlendirilmeyen Bakım Emeğinin Dağılımında Devletin Katılımcı Rolü: Güney Kore Örneğinde Çocuk Bakımına İlişkin Politikalar”, “Neoliberal Birey ve Özbakım Emeği”, “İzmir’de Ev Hizmetlerinin “Yeni Portreleri”: Suriyeli Kadın Göçmenler”, “Türkiye’de Gelir Grupları ve Hanehalkı Yapısı Çerçevesinde Maddi Yoksunluk”, “Emek Gelirlerinde Asgari Geçim İndiriminin Etkinliği Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz”, “Türkiye’de İtfaiye Hizmetinin Anatomisi: Envanter Çalışmasından Notlar” ile “Güvencesizlik Kıskacında Kafe-Bar Çalışanlarının Covid-19 Pandemi Deneyimleri: Kadıköy Örneği” isimli araştırma makaleleri yer aldı.

Derginin bu sayısının kitap eleştirisi bölümünde “DİSK Tarihi Cilt 2” ve “Kalkınma Mücadelesi”ne yer verildi.

Dergide ayrıca Aziz Çelik tarafından kaleme alınan “Bir Geleneğin Kökeni: 1 Mayıs Nasıl Doğdu ve Doğru Bilinen Yanlış!” isimli bir forum yer aldı.

Emek Araştırma’nın bu sayısına erişmek için görsele tıklayınız.