Prof. Dr. Mesut Gülmez’den Türkiye sendikal hareketi tarihinden yeni bir makale dizisi: “Yakacaklar Hepimizi!”

Mesut Gülmez; TÖS delegelerinin Kayseri genel kurulunda diri diri yakılmak istendiği 8 Temmuz 1969’dan 55 yıl sonra yaşayan tanık Muzaffer Ersoy’un, “Ben sana, asıl Kayseri’yi anlatayım Mesut!” diyerek anlattığı anıları dolayısıyla, 4 makaleden oluşan bir dizi kaleme aldı. Sonuncusu, Muzaffer’in elyazısıyla kaleme aldığı belgedir. Makaleler Dizisinin ilkine başlarken, açıklamalarını “Neden Yazdım?”da anlatmaktadır. Prof. Dr. Mesut Gülmez tarafından DİSK-AR Forum için yazılan makaleler dizisine bir yenisi eklendi. “TÖS Kayseri Olaylarında İki Delege ve Bir ‘Yaşayan’ Tanık Muzaffer Ersoy ve Kâzım Kural” isimli ilk makalesi, Kayseri Olayları’nın yıldönümünde, 8 Temmuz 2024’te yayımlandı. Makaleler dizisinin devamı DİSK-AR Forum’da yayımlanmaya devam edecek. Mesut Gülmez’in…

Prof. Dr. Mesut Gülmez: “Taksim, Türkiye Emek Tarihinin Simgesel Meydanı’dır”

Taksim, 1 Mayıs’ın Sınırlı Katılımla Kutlanacağı Bir Meydan Değildir Prof. Dr. Mesut Gülmez tarafından kaleme alınan “Taksim, Türkiye Emek Tarihinin Simgesel Meydanı’dır” isimli makale, DİSK-AR Forum’da yayımlandı! “Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun, 2 Ağustos 2016 tarihli iki bireysel başvuru konusunda 7 yılı aşkın bir süre sonra verdiği iki “hak ihlali” kararına karşın, bir açıklamasında kararı okuduğundan söz eden ama basın toplantısında karara hiç değinmeyen İçişleri Bakanı ile yine kararı anmayan İstanbul Valisi, içtenlikle “Karara uymuyorum! Saygı da duymuyorum!” diyememiş olsalar da, Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs 2024’te de kutlamalara kapalı olduğunu açıkladılar. Oysa 12 Ekim 2023 tarihli AYM kararı, herkesin kolayca anlayabileceği…

Prof. Dr. Mesut Gülmez’in yeni asgari ücret makalesi yayımlandı!

Prof. Dr. Mesut Gülmez’in “Aralık 2023 Süreci Asgari Ücret Tiyatrosu’nun ‘Rüzgâr Gibi Geçen’ Üçüncü Perdesi: ‘Çarşamba Öğleden Sonrasından Bellidir’” isimli makalesi yayımlandı! “Perşembe’nin gel(emey)işi, Çarşamba öğleden sonrasından bellidir.” Makaleye erişmek için tıklayınız. Prof. Dr. Mesut Gülmez tarafından kaleme alınan asgari ücret makalelerine bir yenisi eklendi. Gülmez tarafından kaleme alınan “Aralık 2023 Süreci Asgari Ücret Tiyatrosu’nun ‘Rüzgâr Gibi Geçen’ Üçüncü Perdesi: ‘Çarşamba Öğleden Sonrasından Bellidir“ başlıklı makale, 28 Mart 2024 tarihinde DİSK-AR Forum’da yayımlandı. Makale DİSK-AR Forum için Gülmez tarafından kaleme alınan “Asgari Ücret Makaleler Dizisi”nin yedinci makalesinin üçüncü bölümüdür.

Prof. Dr. Mesut Gülmez’in “Aralık 2023 Süreci Asgari Ücret Tiyatrosu’nun Birinci Perdesi: Sürecin İlk Toplantı Öncesi ‘Perşembenin Gel(emey)işi…'” isimli makalesi yayımlandı!

Prof. Dr. Mesut Gülmez: Aralık 2023 Süreci Asgari Ücret Tiyatrosu’nun Birinci Perdesi: Sürecin İlk Toplantı Öncesi “Perşembenin Gel(emey)işi…” Ülkemizde Anayasa’dan başlayıp kurallar sıradüzeninin her aşamasında hemen her gün çok daha “fahiş ve sistemli” hukuksuzluklara tanık olunduğunu biliyorum elbette. Birinci sırada yargı olmak üzere başka alanların yanı sıra, asgari ücret süreçlerinde de yerleşiklik kazandırılan hukuksuzlukların adı olan fiili Talimat Hukuku’nun “Asgari Ücret Tiyatrosu” olarak tanımladığım Aralık 2023 sürecinde uygulanan yeni örneklerini, bu kez de “devede kulak” sayıp görmezlikten gelemedim. Prof. Dr. Mesut Gülmez tarafından kaleme alınan asgari ücret makalelerine bir yenisi eklendi. Gülmez tarafından kaleme alınan “Asgari Ücret Tiyatrosu’nun Birinci Perdesi: Sürecin İlk Toplantı Öncesi ‘Perşembenin…

Prof. Dr. Mesut Gülmez’in “Haziran 2023 Süreci: Asgari Ücreti İşlevsizleştirme Cephesinde Yeni Bir Şey Var Mı?” isimli makalesi DİSK-AR Forum’da yayımlandı!

Prof. Dr. Mesut Gülmez: Haziran 2023 Süreci: Asgari Ücreti İşlevsizleştirme Cephesinde Yeni Bir Şey Var Mı? Ülkede yer gök hukuksuzluklarla doluyken, asgari ücret kurumundaki hukuksuzlukların sözü olur mu? Prof. Dr. Mesut Gülmez tarafından kaleme alınan asgari ücret makalelerine bir yenisi eklendi. Gülmez tarafından kaleme alınan “Haziran 2023 Süreci: Asgari Ücreti İşlevsizleştirme Cephesinde Yeni Bir Şey Var mı?” başlıklı makale, 18 Aralık 2023 tarihinde DİSK-AR Forum’da yayımlandı. Prof. Dr. Mesut Gülmez tarafından kaleme alınan “Haziran 2023: Asgari Ücreti İşlevsizleştirme Cephesinde Yeni Bir Şey Var mı?” isimli makaleye erişmek için buraya tıklayınız.  Makale DİSK-AR Forum için Gülmez tarafından kaleme alınan “Asgari Ücret…

Prof. Dr. Mesut Gülmez’in “Aramızda Mutabık Kaldık, Öyle Değil mi?: Asgari Ücret Aralık 2022 Sürecinin Üçüncü Toplantı Sonrasındaki Evresi” isimli makalesi yayımlandı

Prof. Dr. Mesut Gülmez tarafından kaleme alınan ve DİSK-AR Forum’da yer alan asgari ücret makaleler dizisinin beşincisinin ikinci bölümü yayımlandı! DİSK-AR Forum için kaleme alınan makale,  asgari ücret makaleler dizisinin beşincisinin ikinci bölümüdür. Makalede, Aralık 2022 asgari ücret sürecinin  20-22 Aralık’taki üç günlük ikinci ve son aşaması incelendi.  Üçüncü toplantının sonlarında başlayan hukuksuzluklar, öncekilere taş çıkarttı! Asgari ücreti açıklama ve tokalaşma toplantısının görselleri,  Cumhurbaşkanı’nın makale başlığındaki sözlerine tanıklık etmektedir. “Asgari Ücret Makaleler Dizisi 5/b: Aramızda Mutabık Kaldık, Öyle Değil mi?: Asgari Ücret Aralık 2022 Sürecinin Üçüncü Toplantı Sonrasındaki Evresi” isimli makaleye erişmek için tıklayınız. Bilindiği gibi Asgari Ücret Makaleler Dizisi, DİSK-AR Forum bölümünde…

Prof. Dr. Mesut Gülmez’in “Aramızda Mutabık Kaldık, Öyle Değil mi?: Asgari Ücret Aralık 2022 Sürecinin Üçüncü Toplantı Öncesindeki Evresi” isimli makalesi yayımladı

Prof. Dr. Mesut Gülmez tarafından kaleme alınan ve DİSK-AR Forum’da yer alan asgari ücret makaleler dizisinin beşincisi yayımlandı! Makalenin bu ilk bölümü, 30 Kasım 2022’de Külliye’de başlayan sürecin, Komisyon’un 7 ve 14 Aralık tarihlerinde yaptığı ilk iki toplantısına ilişkin kesitine ayrıldı. 2021 ve 2022’nin Aralık ayları arasında tanıklık edilen üç asgari ücret saptama süreci, bir öncekini aratan hukuksuzluklarla sürdü ve noktalandı. Komisyon’un kesin ve son kararı alma yetkisini Cumhurbaşkanı’na kendi iradesiyle devrettiği Aralık 2021 sürecinde, yürürlükteki “biçimsel” hukuk, fiilen Cumhur / Talimat Hukuku’na uyarlanmıştı… Haziran-Temmuz 2022’de, süreç “Komisyon’un ‘fiilen’ lağvedilmesi” olgusuyla sonlandırılmıştı… Aralık 2022 sürecindeki hukuksuzluklar ise, öncekileri de arattı! “Fiili…

Prof. Dr. Mesut Gülmez’in Asgari Ücret Tespit Komisyonu “Fiilen” Lağvedilmiştir: Ara Artış Sürecinin İlk Adımı ve Haziran Toplantıları makalesi

Prof. Dr. Mesut Gülmez tarafından kaleme alınan ve DİSK-AR Forum’da yer alan asgari ücret makaleler dizisinin dördüncüsünün ikinci kısmı yayımlandı! “2022 yılının ikinci yarısında uygulanacak asgari ücret tutarının belirlenmesinde izlenen “fiili” süreç, yasa uyarınca olması gerektiği gibi, ÇSGB Bakanlığı’nın “resmen” toplantı çağrısında bulunmasıyla başlamadı! İlk adım, daha önce tanık olunmayan bir yola başvurularak atıldı:  Cumhurbaşkanı, 16 Haziran Perşembe günü Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ı, isteği üzerine AKP Genel Merkezi’nde kabul etti. Resmî süreç ise, izleyen sayfalardaki açıklamalarda görüleceği gibi, ancak Haziran’ın sondan üçüncü günü yapılan toplantı çağrısıyla başladı.” “Asgari Ücret Makaleler Dizisi 4-b: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ‘Fiilen’ Lağvedilmiştir:Ara Artış Sürecinin İlk Adımı…

Prof. Dr. Mesut Gülmez: Asgari Ücret Tespit Komisyonu “Fiilen” Lağvedilmiştir

Prof. Dr. Mesut Gülmez tarafından kaleme alınan ve DİSK-AR Forum’da yer alan asgari ücret makaleler dizisinin dördüncüsü yayımlandı! 2022’nin ikinci yarısının son günlerinde, geçmişte örneği olmayan “hızlandırılmış” bir süreçle ve yılın ilk yarısında olduğu gibi yürürlükteki yazılı hukukun göz ardı edilmesiyle, neredeyse her konuda ve sorunda uygulanan “Talimat Hukuku” gereğince iki güne sıkıştırılan iki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının öncesinde ve sırasında yapılan konuyla ilgili açıklamaların; ilk makalede kurumsal yapısı, görev ve yetkileriyle “Cumhur Hukukuna ‘fiilen’ uyarlandığını” belirttiğim Komisyon’un ve “Asgari Ücret Kurumu”nun, artık “fiilen lağvedildiği” gerçeğini ortaya koyduğu sonucuna vardım. “Asgari Ücret Makaleler Dizisi 4: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ‘Fiilen’ Lağvedilmiştir” isimli makaleye erişmek için…

Prof. Dr. Mesut Gülmez’in Asgari Ücret Kararı ve Yargısal Denetim Sorunu makalesi

Prof. Dr. Mesut Gülmez tarafından kaleme alınan ve DİSK-AR Forum’da yayımlanan asgari ücret makaleler dizisinin üçüncüsü yayımlandı! “Asgari Ücret Makaleler Dizisi 3: Asgari Ücret Kararı ve Yargısal Denetim Sorunu” isimli makaleye erişmek için tıklayınız. Prof. Dr. Mesut Gülmez 2022 yılı asgari ücret tespit sürecinde yaşanan hukuksuzluklardan hareketle asgari ücret konusunda bir dizi makale kaleme almaya başladı. Bu makaleler DİSK-AR Forum bölümünde yayımlanmaya başlandı. Daha önce yayımladığımız “Asgari Ücret Makaleler Dizisi 1: Asgari Ücretin, ‘Fiilen’ Cumhur Hukukuna Uyarlanması”  ve “Asgari Ücret Makaleler Dizisi 2: Asgari Ücret Kararının Yetkili Öznesi Kimdir? ‘Aracısı’ Kimdir?” başlıklı makaleleri Forum bölümünde geçtiğimiz günlerde yayımladık. Asgari ücret yazı…

Prof. Dr. Gülmez yazdı: Asgari Ücretin, “Fiilen” Cumhur Hukukuna Uyarlanması

Prof. Dr. Mesut Gülmez DİSK-AR Forum için yazdı: Asgari Ücretin, “Fiilen” Cumhur Hukukuna Uyarlanması Makalenin tam metnine ulaşmak için tıklayınız Prof. Dr. Mesut Gülmez DİSK-AR Forum için 2022 yılı asgari ücretinin tespit sürecinde yaşanan hukuksuzları kaleme aldı. Gülmez, 2021 Aralık ayında yürütülen asgari ücret tespit sürecinin hukuka aykırılığını ayrıntıları ile anlattığı makalesinde şu görüşlere yer verdi: “16 Aralık 2021’de açıklanan asgari ücret kararının tarihselliğinin vurgulamak istediğim boyutu, resmî açıklamalarda olduğu gibi, tutarı ve zam oranı değildi kuşkusuz. İlk kez tanık olunan, Türk-İş’in ve Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamalarıyla kamuoyuna duyurulan “hukuksuzluklar” idi. Komisyon’un, geçmiş uygulamalarda bir başka örneği bulunmayan, alışılmadık bir yöntemle “kesin…

Prof. Dr. Mesut Gülmez: İstanbul Sözleşmesi’nin feshi Anayasa’ya aykırıdır ve yetki gaspıdır!

İnsan hakları ve uluslararası çalışma hukukçusu Prof. Dr. Mesut Gülmez İstanbul Sözlemesi’nin feshinin Anayasa’ya aykırılığı konusunda DİSK-AR Forum’a bir makale yazdı. Gülmez kapsamlı makalesinde şu noktalara dikkat çekti: “İstanbul Sözleşmesi’nin feshi Anayasa’ya aykırıdır.“ “Yürütmenin, yasamayla paylaştığı bir yetkiyi tek başına kullanabileceğini savunmanın anlamı, anayasal boşluktan yetki devri çıkarmaktır. Bunun adı da, ‘yetki tecavüzü, gasbı’ olur. İstanbul Sözleşmesi’nin feshi işleminin başka bir tanımı yoktur.” “Ülkemiz tarihinde, bir insan hakları sözleşmesinin ‘Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesi’ kararı, bir ilktir.“ “Hem sözleşmenin onaylanması ve hem de feshedilmesi, öncelikle ‘devredilemez’ nitelikli yasama yetkisini kullanan anayasal organ TBMM’yi doğrudan ilgilendirir.” İnsan hakları ve uluslararası çalışma hukukçusu Prof. Dr. Mesut…

ILO’da Çalışan/İşçi Delegesi Memur-Sen’den Olamaz(dı)

Bu yıl ILO’nun 106. Konferansında Türkiye’den işçi kesiminin temsili ile ilgili Bakanlığın almış olduğu Memur-Sen’in temsiliyet kararı üzerine, konunun Türkiye’deki önde gelen uzmanlarından olan, bu alanda birçok değerli çalışmaya imza atmış ve DİSK olarak görüşlerinden yararlandığımız Prof. Dr. Mesut Gülmez hocamız, konuyu ayrıntılı biçimde ele alan bir makale kaleme aldı. Bu makaleyi üyelerimiz ve kamuoyuyla paylaşmayı konunun bilimsel temelde ve uluslararası hukuk çerçevesinde tartışılması açısından yararlı görüyoruz. Makalenin tam metni için tıklayınız